:: główna ::

Materiały konferencyjne

paź 28, 2012

Konferencja


Dnia 23.10.2012 r. w Warszawie w Hotelu Gromada Dom Chłopa, Pl. Powstańców Warszawy 2. odbyła się KONFERENCJA DLA DECYDENTÓW, ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA, PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanego w latach 2009-2015.

W ramach konferencji wystąpili:
 • dr Barbara Kot-Doniec - Dyrektor CKPPiP - Przywitanie uczestników
 • Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia
 • Aleksander Sopliński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Elżbieta Rusin-Pawełek - Kierownik Projektu - Stan realizacji Projektu Systemowego
 • Jolanta Skolimowska - Z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych - „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – aktualności i perspektywy”
 • dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Rola samorządu zawodowego w kreowaniu nowoczesnego pielęgniarstwa.
 • Michał Kępowicz - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia - Projekty systemowe i konkursowe wdrażane na rzecz ochrony zdrowia i nadzorowane przez Departament Funduszy Europejskich.. Stan obecny i nowa perspektywa.
 • dr Marek Szczepański - Zmiany w zasadach i celach wydatkowania funduszy UE po 2013 roku w kontekście możliwości finansowania projektów z obszaru ochrony zdrowia”
 • Marcin Szemraj - Audytor wewnętrzny - Kierujący Stanowiskiem ds. Audytu Wewnętrznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Wyniki audytów projektów UE – dlaczego niektóre projekty nie przynoszą spodziewanych efektów?
 • dr hab. n. hum. Maria Kózka - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa - Uwarunkowania zmian w kształceniu i praktyce współczesnego pielęgniarstwa
 • Piotr Siłakiewicz - Radca Prawny - „Prawne ramy formułowania umów na gruncie ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych”
 • Marek Maślanka- Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego - Pielęgniarka, pielęgniarz ratunkowy w systemie ochrony zdrowia - stan aktualny i perspektywy.
 • Paweł Witt – Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki - Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego - doświadczenia własne wynikające z odbycia kursu specjalistycznego oraz praktyka w zespołach ratownictwa medycznego.
 • Teresa Kuziara – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych - Projekty realizowane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.
 • Tomasz Majewski - Kierownik Działu Funduszy Unijnych i Szkoleń, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. - Programy regionalne wspierające rozwój zawodowy pielęgniarek i położnych i podnoszące jakość świadczeń medycznych na przykładzie województwa mazowieckiego.
 • Halina Ostaszewska –Pedagog, Dziennikarz, Właściciel Agencji Reklamowej TAKA PAKA Project & Design Group - "Jak się skutecznie promować, czyli marketing bez tabu".

Kliknij tutaj aby pobrać Publikację - materiały konferencyjne,
Warszawa 23.10.2012r.Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna