:: główna ::

Materiały konferencyjne

paź 7, 2013

Konferencja, Warszawa 16.09.2013r.


Dnia 16.09.2013 r. w Warszawie Al. Krakowska 218 w Hotelu Lord & Conference odbyła się Konferencja dla Decydentów, Organizatorów Kształcenia, Pielęgniarek, Pielęgniarzy w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanego w latach 2009-2015.

W ramach warsztatów wystąpili:

dr Barbara Kot-Doniec - Dyrektor CKPPiP - Przywitanie uczestników

dr n. med. Grażyna Rogala–Pawelczyk – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Wybrane problemy komunikacji w pielęgniarstwie ratunkowym

Aleksandra Śnieg - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Doświadczenia własne z realizacji projektów unijnych.

Beata Cholewka - Dyrektor; Jolanta Skolimowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia Systemowe działania na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych na przykładzie projektów: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych oraz Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej - ocena dotychczasowej realizacji.

Elżbieta Rusin-Pawełek - Kierownik Projektu - Stan realizacji Projektu Systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego

Małgorzata Zadorożna – Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia - Nowa perspektywa finansowa dla obszaru ochrony zdrowia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kpt dr Barbara Sońta - Naczelna Pielęgniarka WP , st. chor. Paweł Jabłoński - Specyfika wojskowego pielęgniarstwa w aspekcie działań ratowniczych na polu walki

Krystyna Wolska-Lipiec - Przewodnicząca - Główna Komisja Historyczna i Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego - Rys historyczny pielęgniarstwa ratunkowego

Tadeusz Wadas – Wiceprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - Zdarzenia niepożądane w pracy pielęgniarki/pielęgniarza ratunkowego

Marek Maślanka - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - Specyfika pracy pielęgniarki/pielęgniarza w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego

Elżbieta Dudek – Kierownik projektu - Prezentacja nowego projektu realizowanego przez CKPPiP w okresie 2013 – 30.06 2015 r. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa.

dr n. med. Maria Cisek – Przewodnicząca PTP - Zasoby kadrowe pielęgniarstwa Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa systemu

Anna Citko; Agnieszka Kopyto - Doświadczenia własne z uczestnictwa w projekcie systemowym „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”


Kliknij tutaj aby pobrać materiały z konferencjiDla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna