:: główna ::

Archiwum

sty 12, 2010

Konferencja


Szanowni Państwo!

W związku z wdrażaniem od 01.10.2009 r. projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanego w latach 2009-2015, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych organizuje konferencję informacyjno - promocyjną. Na konferencję serdecznie zapraszamy decydentów Systemu Ratownictwa Medycznego oraz Organizatorów Kształcenia Podyplomowego.

Konferencja odbędzie się w dniu 29.01.2010 r. w Warszawie w Hotelu Gromada ul. Plac Powstańców Warszawy 2. Planowany czas trwania konferencji w godzinach 10.00-16.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Z ramienia Organizatora udział w konferencji może wziąć jedna (1) lub dwie (2) osoby.
Centrum potwierdzi udział osoby/osób w konferencji po zamknięciu listy zgłoszeń drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane proszone są o przysyłanie zgłoszeń na formularzu dołączonym do niniejszej informacji oraz zamieszczonej na stronie internetowej Centrum (wyłącznie pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ckppip.edu.pl lub faksem pod numer 022 658 47 33) w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2010 r.
Lista osób zakwalifikowanych będzie zamieszczona na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji zostanie przekazana Państwu drogą elektroniczną.

Kliknij tutaj aby pobrać plan konferencji.

Informacje na temat konferencji udzielają:
Kierownik projektu.: Elżbieta Rusin - Pawełek Tel. 022 592 34 63
Promocja projektu: Maria Przyszlak 022 592 34 62

Serdecznie zapraszam
Dyrektor CKPPiP
dr Barbara Kot-Doniec

 Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna