:: główna ::

Archiwum

lis 4, 2010

Konferencja


Celem konferencji będzie podsumowanie efektów dotychczas wdrażanych projektów i przestawienie planów na rok przyszły. W programie konferencji przewiduje się m.in prezentację tematów dotyczących projektów obejmujących tworzenie i rozwój programów profilaktycznych, a także projektów szkoleniowych dla personelu medycznego i projektów wspierających efektywne zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej (nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia) w Priorytecie II PO KL.

Do udziału w konferencji zaproszeni są obecni i przyszli beneficjenci poszczególnych działań w ramach Priorytetu II PO KL (w tym przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji związkowych, instytucji otoczenia biznesu, lekarze, pielęgniarki, zarządzający zakładami opieki zdrowotnej), osoby zainteresowane wynikami projektów i udziałem np. w projektach szkoleniowych nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Zdrowia, przedstawiciele mediów.

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie
www.kapitalludzki-listopad2010.pl od 3 listopada 2010 r.

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób po dokonaniu rejestracji otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.

Program konferencji


Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna