:: główna ::

Materiały konferencyjne

lut 28, 2011

Konferencja, Kraków 30.06.2010r.


Dnia 30.06. 2010 r. w Krakowie w Hotelu WILGA ul Przedwiośnie 16 odbyła się druga regionalna konferencja informacyjno – promocyjna organizowana w związku z wdrażaniem przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych od 01.10.2009 r. projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanego w latach 2009-2015.

W konferencji wzięli udział pielęgniarki/pielęgniarze z regionu Małopolski.


Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:

Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Marek Maślanka – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

mgr Tadeusz Wadas - Przewodniczący MOIPiP

mgr Ewa Wrona - Przewodnicząca OIPiP w Tarnowie

W ramach konferencji wystąpili:

Pani dr Barbara Kot-Doniec – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – Rozpoczęcie konferencji

Pan prof. dr hab. n. med. Janusz Pach – Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach.

Pan prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii urazowej i ortopedii, specjalista medycyny ratunkowe Szpital Uniwersytecki w Krakowie, prof. Instytutu Medycyny Ratunkowej w Krakowie - Centrum Urazowe w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego

Pani dr n. med. Małgorzata Popławska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej, Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie - Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pan Piotr Maciejasz lek. med. - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Resuscytacja dziecka w świetle wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji

dr hab. n. hum. Maria Kózka - Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, Konsultant Wojewódzki w dz. Pielęgniarstwa w Krakowie - Kompetencje zawodowe pielęgniarek ratunkowych we współczesnym systemie opieki zdrowotnej – kierunek koniecznych zmian

Pani dr n. biol. Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Kompetencja zawodowa i profesjonalizm w pielęgniarstwie ratunkowym – rola samorządu zawodowego

Pani mgr Elżbieta Rusin-Pawełek - Kierownik projektu CKPPiP - Założenia projektu systemowego realizowanego przez CKPPiP „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pani mgr Beata Szlendak - Kierownik Biura Ekspertyz i Analiz, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - System kształcenia podyplomowego pielęgniarek/pielęgniarzy w kontekście pielęgniarki systemu

Pan mgr inż. Filip Banaś, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie - Systemy Informatyczne w Ratownictwie Medycznym - fakty, możliwości, perspektywy"


Kliknij tutaj aby pobrać materiały z konferencji


Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna