:: główna ::

Archiwum

lip 11, 2011

Komunikat


Szanowni Państwo,

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia rozpoczyna realizację badania dotyczącego analizy potrzeb szkoleniowych personelu medycznego (w tym również pielęgniarek i położnych) oraz pracowników wykonujących zawody nie medyczne w ramach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W tym celu, do Dyrekcji wylosowanych zakładów opieki zdrowotnej wysłana zostanie informacja o wyborze danej jednostki do udziału w badaniu wraz z prośbą o przekazanie adekwatnych informacji zatrudnionemu personelowi i wypełnienie internetowej ankiety.

Wykonawcą, który na zlecenie Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia realizuje niniejsze badanie jest firma IBC Group Central Europe Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze pragniemy zachęcić wylosowane zakłady opieki zdrowotnej do czynnego udziału w badaniu. Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane w trakcie uzgodnień mających na celu wyłonienie projektów edukacyjnych, które mogłyby zostać sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.3 Programu Kapitał Ludzki, a także posłużą identyfikacji potencjalnych uczestników tych projektów.

Badanie ewaluacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Departament Funduszy Europejskich
Ministerstwo ZdrowiaDla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna