:: główna ::

Archiwum

lis 17, 2011

Konferencja


Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję

„Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” poświęconą realizacji Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekty przyczyniające się do zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców, przedsiębiorstw i ich pracowników, zapewniające dogodne warunki do podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników przedsiębiorstw, szkolenia zawodowe, jak również projekty służące poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób pracujących, kształcenie kadr medycznych i pracowników podmiotów leczniczych to wybrane tematy, które zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji  „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” poświęconej realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwem Zdrowia.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2011 r. w salach konferencyjnych Warszawskiego Centrum EXPO XXI, mieszczącego się w Warszawie, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Celem konferencji będzie podsumowanie dotychczas realizowanych projektów oraz prezentacja planów na rok przyszły. Na konferencji chcielibyśmy również przybliżyć założenia do Planu działania na rok 2012 oraz przedstawić zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Konferencja adresowana jest do obecnych i przyszłych beneficjentów poszczególnych działań w ramach Priorytetu II PO KL, osób zainteresowanych wynikami projektów i udziałem m.in. w projektach szkoleniowych nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Zdrowia oraz dobrymi praktykami dotychczas realizowanych projektów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.konferencje-efs.pl do 21 listopada 2011 r.

Kliknij tutaj aby pobrać plan konferencji

Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, po dokonaniu rejestracji, otrzyma indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji.Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna