:: główna ::

Archiwum

lut 24, 2010

Konferencja


Dnia 29.01. 2010 r. w Warszawie w Hotelu Gromada ul. Plac Powstańców Warszawy 2. odbyła się pierwsza inauguracyjna konferencja informacyjno – promocyjna organizowana w związku z wdrażaniem przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych od 01.10.2009 r. projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowanego w latach 2009-2015.

W konferencji wzięło udział 100 osób wśród nich decydenci Systemu Ratownictwa Medycznego, Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Organizatorzy Kształcenia Podyplomowego.


W spotkaniu uczestniczyli:

  • Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia:

Michał Kępowicz - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo  Zdrowia

Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia

 

  • Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego

Maciej Maślanka - Kierownik Oddziału Ratownictwa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

  • Przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego

Krzysztof Romanowski - Dyrektor Departamentu Zdrowia

 

  • Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego

Marek Szczepański - Dyrektor Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego Bank Gospodarstwa Krajowego

 

  • Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielegniarek i Położnych

Elżbieta Garwacka - Czachor - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

  • Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Krystyna Wolska - Lipiec - Przewodnicząca Głównej Komisja Historycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

  • Przedstawiciel Związków Zawodowych

Longina Kaczmarska - Pierwsza Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zarząd Krajowy

 

 

  • Przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Katarzyna Kwiatkowska - pracownik CMKP

  • Przedstawiciele Mediów

 

Maria Karpiuk- Domagała - Redaktor Naczelna Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Sabina Augustynowicz - Redaktor Gazety Rynek Zdrowia


 

W ramach konferencji wystąpili:

 

Pani dr Barbara Kot-Doniec – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – Rozpoczęcie konferencji


Pan prof. Andrzej Basiński - Kierownik Klinicznego Oddziału Ratunkowego

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku - System ratownictwa medycznego aktualne problemy, wyzwania


Pani dr n. med. Elżbieta Grygorowicz - Adiunkt w Katedrze Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku - System ratownictwa medycznego - kadry systemu


Pan Marek Maślanka - Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, Kraków - Wyzwania i problemy pielęgniarstwa ratunkowego w Polsce

 

Pan dr n. med. Grzegorz Michalak - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ Szpital Bielański w Warszawie - System ratownictwa medycznego zdarzenia masowe


Pani dr n. biol. Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Kompetencja zawodowa i profesjonalizm w pielęgniarstwie ratunkowym – rola samorządu zawodowegoPan mgr Michał Kępowicz - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia - Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia w perspektywie finansowej 2007 – 2013Pani mgr Małgorzata Zadorożna - Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia - Program operacyjny Kapitał ludzki – Człowiek Najlepsza Inwestycja”Pani mgr Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia - Stan realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Pan mgr Marek Szczepański - Dyrektor Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego Banku Gospodarstwa Krajowego - Nowy system płatności środków europejskich – konsekwencje dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pan Cezary Miżejwski - Ekspert w Ministerswie Pracy i Polityki Społecznej - Udział regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz ochrony zdrowia


Pani mgr Elżbieta Rusin-Pawełek - Kierownik projektu CKPPiP - Założenia projektu systemowego realizowanego przez CKPPiP „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie kształcenia podyplomowego”Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna