:: główna ::

Archiwum

lut 21, 2012

Konkurs


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 2.3.4 – „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia”.

W ramach ogłoszonego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które przewidują wsparcie kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w formie studiów podyplomowych o profilu zarządzanie w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. Projekty muszą wpisywać się w typ projektu określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, tj.: Kształcenie poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe pracowników podmiotów leczniczych, wykonujących niemedyczne czynności zawodowe (w szczególności administracyjne, zarządcze), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od 20 lutego 2012 r. do 30 marca 2012 r. w godzinach pracy urzędy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15. Projekty przyjmowane będą w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa (projekty można składać osobiście, pocztą lub kurierem - decyduje data wpływu do siedziby Departamentu Funduszy Europejskich).

Wnioskodawcami mogą być podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia w formie studiów podyplomowych (zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 18 000 000,00 PLN

Szczegółowe informacje o konkursie oraz kryteriach naboru wniosków zawarte są w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w punkcie informacyjnym pod numerem telefonu (22) 530 02 41Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna