:: główna ::

Archiwum

maj 23, 2012

Warsztaty


Dnia 22.05.2012 r. w Warszawie w Hotelu Gromada Dom Chłopa, Pl. Powstańców Warszawy 2. odbyły się warsztaty dla Organizatorów kształcenia wyłonionych w procedurze przetargowej do realizacji kształcenia w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012 roku.

W warsztatach wzięli udział Organizatorzy kształcenia

W ramach warsztatów wystąpili:

Małgorzata Olszewska – Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – Rozpoczęcie warsztatów i przywitanie gości

Elżbieta Rusin-Pawełek - Kierownik projektu CKPPiP - Stan realizacji Projektu Systemowego 22.05.2012 r.

Anna Sepetowska – Główna Księgowa - Finansowe aspekty realizowanego kształcenia w ramach projektu.

Maria Okoń - Elementy informacji i promocji w ramach projektu

Marta Andrzejewska, Magdalena Chachurska, Ewa Kiryłowicz - Monitorowanie projektu - Obowiązki Organizatorów kształcenia

Beata Szlendak - Realizacja kształcenia w kontekście prowadzenia nadzoru – omówienie dokumentacji

Mikołaj Kowalewski - Nowoczesne procedury w medycynie ratunkowej, prezentacja sprzętu szkoleniowego firmy Medline.

Joanna Pajączkowska, Monika Tokarska-Winiarska (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu); Patrycja Malinowska ( OIPiP w Gdańsku) - Doświadczenia własne Organizatorów z realizacji kształcenia w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”Dla uczestników
Dla organizatorów
Dla pracodawców
O projekcie
Copyright CKPPIP | Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spółecznego
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna